برچسبNADPH

آموزش و مقایسه فتوسنتز در گیاهان C3-C4-CAM

فرایند فتوسنتز:اب و دی اکسید کربن که تو تنفس سلولی تولید میشن تو فتوسنتز مصرف میشن و تولید کربوهیدرات و اکسیژن میکنن.آب هم دوباره تولید میشه.تو فصل ۱۰ سال سوم خوندیم گیاهان برای ساخت تمام کربوهیدرات ها فقط و فقط به اب و دی اکسید نیاز داره.منظورش همین فرایند هستش بیشتر بخوانید...