برچسبآموزش ژن خودناسازگار

نکات کنکوری ژن خودناسازگار

ژن خودناسازگاری در گروهی از گیاهان یافت می‌شود و باعث بروز آمیزش ناهمسان‌پسندانه می‌شود. در نتیجه‌ی وجود این ژن در گیاه جلوی آمیزش گیاهان یکسان گرفته می‌شود و در نتیجه افراد ناخالص جمعیت افزوده می‌شوند. در کتاب درسی این ژن در مورد گیاه شبدر که نوعی گیاه نهاندانه هست مورد بحث قرار می‌گیرد.در گیاهان نهاندانه، هنگام تولید مثل جنسی دانه‌ی گرده…. بیشتر بخوانید...

ژن خودناسازگار شبدر

۱- ژن خود ناسازگاری (ژن S ) مسئول تشخیص گرده‌ی خودی از غیر خودی است. ۲- ژن S در شبدر ژنی چند آللی است. اما هر گیاه فقط دو آلل از آنها را دارد. ۳- رابطه‌ی آللهای مختلف ژن S از نوع هم توانی است. ۴- دانه های گرده: هاپلوئیدند پس فقط یک آلل S دارند. مثلا S1….. بیشتر بخوانید...