برچسبآموزش ژنتیک ژن خودناسازگار

نکات کنکوری ژن خودنازگار شبدر

۱- این ژن در برخی گیاهان گلدار(نهاندانه) مانند شبدر وجود دارد. ۲- یک ژن چند آللی است ( در شبدر ۵آللی است که البته هیچ ربطی به من و شما ندارد!) یادآوری : ژن……… ———————————————————————————————————————————————————- بیشتر بخوانید...