ﺳﻠﻮل ها ی مژکدار کتاب زیست شناسی

ﺳﻠﻮل ها ی مژکدار کتب درسی عبارتند از:

۱- ﺗﺮﻳﻜﻮﺩﻳﻨﺎ ﻭ ﭘﺎﺭﺍﻣﺴﻲ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯﻳﺎﻥ

[membersonly]

۲- ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺑﻴﻨﻲ، ﻧﺎﻱ، ﻧﺎﻳﮋﻩ، ﻧﺎﻳﮋﻙ

۳- ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﻟﻮپ

۴- ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﮋﻛﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺣﻠﺰﻭﻥ ﮔﻮﺵ ﻭ ﻣﺠﺎﺭﻱ ﻧﻴﻢ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﮔﻮﺵ

۵-ﻛﺎﭘﻮﻻﻱ ﻣﺎﻫﻲ

۶- ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻋﺮﻭﺱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ

[/membersonly]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *