پرداخت آنلاین

1382994859_bankha

ثبت نام در آزمون های ۱۰۰%تالیفی اکتا زیست

هزینه هر آزمون     ۱۰۰۰۰ تومان

لطفا اطلاعات خود را کامل و صحیح وارد نمایید.

 تایید پرداخت و ثبت نام تا ۲۴ ساعت آینده به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

نام و نام خانوادگی:  

ایمیل:                    

شماره موبایل: