پاسخ فعالیت زیست ۱ فصل اول

فعالیت ۱-۱
می توان روزنامه ها را خمیر کرد تا مواد محلول موجود در روزنامه از سلولز – که در آب نامحلول است – جدا شودسپس با استفاده از مواد رنگ زدا رنگ آن را از بین برد و بوسیله الکل و اسیدهای رقیق سلولز را از مواد غیر سلولزی جدا کرد . سپس با کاربرد غلظت های مختلف آنزیم سلولاز پیوند بین مولکول های گلوکز شکسته شده قند حاصل می شود.
استفاده از باکتری های تجزیه کننده سلولز که دارای آنزیم سلولاز می باشد نیز راه دیگر است.
مشکلات : جداسازی سلولز از مواد غیر سلولزی بسیار مشکل است و احتمال دارد هنگام انجام کار آلودگی های میکروبی و غیر میکروبی ایجاد شود . برای رفع این مشکل باید فعالیت تا حد ممکن در محیط سترون انجام شود.
فعالیت ۲-۱
۱- خیر گلوکز مونوساکارید است وانحلال پذیری آن نسبت به ساکارز که نوعی دی ساکارید است بیش تر است .
۲- در آب حل می شود اما به زمان یا حرارت نیاز دارد چون دارای ساختار پیچیده ای است.
۳- در آب حل نمی شود. در اثر این ویژگی چربی ها می توانند در نقاط مختلف بدن وحتی در سلول ها جمع شوند و انرژی زیادی ذخیره کنند.
۴- بله به تدریج منعقد می شود.
۵- نامحلول هستند . پروتئین های محلول مثل آلبومین می توانند در سلول ها ذخیره شوند و به دلیل همین ویژگی در تشکیل ساختار نقشی ندارنداما پروتئینهای نامحلول نقش ذخیره ای ندارند و در ساختار بخش های مختلف بدن مثل پوست مو ناخن و… شرکت دارند. در واقع ساختار پروتئین ها تعیین کننده نقش آن ها در بدن است.
فعالیت ۳-۱
لکه هایی از ماده مورد نظر مثل چربی را روی دو قطعه پارچه از یک نوع ایجاد می کنیم . سپس هر یک را با یک نوع پودر که یکی فاقد آنزیم و دیگری دارای آنزیم است شست وشو می دهیم و نتیجه را بررسی می کنیم.
فعالیت ۴-۱
الف ) سطح ثابت سطح استقرار آنزیم هاست که می توان تعداد مشخصی مولکول آنزیم را در آن قرار داد وآن ها را از شسته شدن محیط که در حال عبور از روی سطح ثابت است حفظ کرد.
ب ) در روش اول میزان مصرف آنزیم بیش تر از روش دیگر است اما این روش ( روش اول ) ساده تر است
فعالیت ۵-۱
بر عهده دانش آموز

فعالیت ۶-۱
در این آزمایش برای جلوگیری از آلودگی محیط با میکروب های بیماریزا نکات ایمنی زیر رعایت شود
۱- محیط کشت و ظروف مورد استفاده قبل از از استفاده شدن سترون شوند.
۲- پس از کشت میکروب ها در ظرف را ببندید و آن ها را در محیط بسته قرار دهید.
۳- پس از رشد میکروب ها برای تشخیص آن ها کنار شعله کار کنید و اگر آن ها را روی لام قرار می دهید چند بار لام را از داخل شعله عبور دهید تا میکروب ها کشته شوند.
۴- پس از مطالعه برای سترون کردن لام ها و محیط های کشت ابتدا لام ها را در الکل قرار دهید و سپس همراه با محیط های مصرف شده در یک ظرف سوراخ دار داخل ظرف زود پز بگذارید به طوری که آب داخل زودپز تا زیر این ظرف بالا بیاید. سپس در زودپز را ببندید آن را نیم ساعت بجوشانید وپس از آن مواد را در چاه دست شویی بریزید. ظرف را مدت ۲۴ ساعت از ماده سفید کننده پر کنید و با مایع ظرفشویی بشوییدو تا حد امکان برای تهیه ی غذا از آن استفاده نکنید.
برای تهیه محیط کشت اگر آگار موجود نباشد می توان از یک گرم ژلاتین در ۱۰۰ سی سی آب مقطر استفاده کرد ولی باید توجه داشت این محیط در دمای بالای ۲۴ درجه ذوب می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *