هورمون های گیاهی در یک نگاه

هورمون گیاهی-اکتازیست

نام هورمون

اکسین

ژیبرلین

سیتوکینین

آبسیزیک اسید

اتیلن

محل تولید

رأس ساقه

ساقه­ها و دانه­های در حال نمو

رأس ریشه

____

اغلب بافت­های گیاه

سلول

طویل شدن سلول

____

تقسیم سلول

____

____

ساقه

بلند شدن ساقه

بلند شدن ساقه

____

____

____

رشد جوانه­های جانبی

بازدارنده (چیرگی رأسی)

____

____

____

____

رویش دانه و جوانه

____

تحریک رویش دانه

____

بازدارنده (خفتگی دانه و جوانه)

____

رسیدگی میوه

____

____

____

هنگام رسیدن میوه مقدار آن افزایش می­یابد.

تحریک رسیدن برخی میوه­ها

نمو میوه

____

سبب نمو میوه می­شود.

____

____

____

سرعت پیر شدن برخی اندام­ها

____

____

کاهش می­دهد

____

____

ریزش برگ

____

____

____

تحریک ریزش برگ

تحریک ریزش برگ

پژمردگی گل­ها

 

 

 

تحریک پژمردگی گل­ها

تحریک پژمردگی گل­ها

بستن روزنه­­ها و حفظ جذب آب

____

____

____

هنگام تنش آب سبب بسته شدن روزنه­ها و حفظ جذب آب
می­شود.

هنگام تنش آب مقدار آن افزایش می­یابد.

مواقعی که مقدار هورمون در گیاه افزایش می­یابد.

____

رویش دانه

____

۱٫ پیری ۲٫ ریزش برگ­ها ۳٫ پژمردگی گل­ها ۴٫ رسیدگی میوه ۵٫ تنش آب

۱٫ پیری ۲٫ ریزش برگ­ها ۳٫ پژمردگی گل­ها ۴٫ رسیدگی میوه ۵٫ تنش آب ۶٫ زخم­های مکانیکی
۷٫ آلودگی هوا ۸٫ عوامل بیماری­زا ۹٫ شرایط غرقابی و بی­هوازی

کاربردها در کشاورزی

ریشه­دار کردن قلمه­ها

درشت کردن میوه­های بدون دانه (انگور، سیب، خیار، نارنگی و گلابی)

۱٫ افزایش مدت نگهداری میوه­ها و سبزیجات

۲٫ شادابی شاخه­های گل

____

۱٫ تسریع رسیدگی برخی میوه­ها (گوجه­فرنگی، انگور و مرکبات) ۲٫ تسهیل برداشت برخی میوه­ها (گیلاس)

کاربردها در کشت بافت

نسبت بالای اکسین به سیتوکینین
ریشه­زایی

____

تشکیل ساقه

____

____

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *