نگاهی متفاوت به انگل و میزبان

انگل

میزبان

همه ی ویروس ها

باکتریوفاژ

باکتری

TMV

گیاه تنباکو

ویروس های جانوری

جانوران

برخی باکتری ها

باکتری های بیماری زا

جانوران و گیاهان

آغازیان

آمیب اسهال خونی

انسان

برخی تاژکداران چرخان

انسان و جانوران اهلی

 

هاگ داران

توکسوپلاسما

جانوران

پلاسمودیوم

انسان و پشه ی ناقل

کپک های مخاطی

گیاهان

قارچ ها

قارچ لای انگشتان

انسان

زنگ ها و سیاهک ها

غلات

کپک پنی سیلیوم

گیاهان ( مانند پرتقال!)

کاندیدا آلبیکنز

انسان

جانوران

 

 

بی مهرگان

شپش و پشه ها

جانوران

شته ها

گیاهان

کنه ها

جانوران {و گیاهان}

کرم کدو

انسان

نوزاد پروانه ی کلم

گیاهان تیره ی شب بو

مهره داران

نوزاد کوکو

سایر پرندگان

{گیاهان}

{نوعی گیاه کتان }

{سایر گیاهان}

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *