نکات کواسروات و میکروسفر

اکتازیست

-کواسروات ها :

الف) تعریف : مولکول های فسفولیپید در محیط آب ، کنار هم قرار گرفته و مانند غشای سلول ، آرایش دو لایه پیدا می کنند و بصورت ساختار کوچک کروی (حباب مانند) در می آیند .

ب) سر قطبی مولکول های فسفولیپید به سمت خارج یا داخل کره و در تماس مستقیم با آب قرار می گیرند.

ج) قابلیت جذب مولکول های لیپیدی دیگر را دارند (قابلیت بزرگ شدن) .

د) قابلیت جوانه زنی دارند ( قابلیت تقسیم شدن)

ه) چون متابولیسم و ماده ی وراثتی ندارند پس نمی توانند صفات را به نسل بعد منتقل کنند (زنده نیستند) .

و) قابلیت جذب آمینواسیدها را دارند .

ز) با اضافه کردن روغن به سرکه می توان کواسروات ساخت .

 

۵-میکروسفرها :

الف) تعریف = زنجیرهای کوتاه آمینواسیدها در محیط آب مانند غشای سلول بصورت دو لایه آرایش پیدا می کنند و به شکل یک ریز کیسه در می آیند .

ب) پایدار نبودند و خیلی زود متلاشی می شدند .

ج) احتمالاً اولین قدم در جهت سازماندهی سلول بوده است .

ه) قابلیت جذب زنجیره های کوتاه آمینواسیدی دیگر را دارند (قابلیت بزرگ شدن) و قابلیت جوانه زنی (تقسیم شدن) را دارند.

ه) توانایی انتقال صفات به نسل بعد را ندارند (زنده نیستند) ولی بعضی از ویژگی های سلول را نشان می دهند .

و) می توانند RNA از محیط جذب کنند و تبدیل به نخستین سلول های زنده شوند .

ز) RNA های درون میکروسفرها توانسته اند خاصیت آنزیمی پیدا کرده و خود همانندساز شده و سنتز پروتئین ها را کاتالیز کنند .

۱-همه ی میکروسفرها …………….. کواسروات ها …………………….. (کنکور سراسری ۹۲)

الف) همانند- می توانند صفات را به نسل بعد منتقل نمایند .

ب) برخلاف – زنده هستند و توانایی تقسیم شدن را دارند .

ج) همانند- به غشای سلول شباهت زیادی دارند .

د)برخلاف – دارای مولکول های آب گریز می باشند .

 جواب سؤال ۱ :

گزینه ی ج درست است. میکروسفرها کیسه های کوچکی اند که از تجمع زنجیره های کوچک آمینواسیدی تشکیل می شوند. این ساختارها، غشای دولایه دارند و می توانند جوانه بزنند . به عقیده دانشمندان تشکیل میکروسفرها اولین گام در سازماندهی سلول ها بوده است . طبق این فرض میکروسفرها پس از تشکیل مدتی دوام داشته و سپس از بین می رفتند . پس از مدتی از انواعی از میکروسفرها توانستند با استفاده از مولکول های دیگر و کسب انرژی به بقای خود ادامه دهند و در بین آنها، انواعی که قدرت انتقال صفات به نسل بعد را پیدا کردند به عنوان میکروسفرهای زنده معرفی شدند .

کواسروات ها کیسه های کوچک کروی لیپیدی هستند که به دلیل پیوندهای آبگریز، مولکول های آن درون آب به شکل کره در می آیند . این ساختارها ممکن است در ساختار خود آمینواسید هم داشته باشند . کواسروات ها بسیار شبیه غشای سلولی است، می توانند با جذب لیپیدها بزرگ شده، جوانه بزنند و تقسیم شوند ولی زنده نیستند . با اضافه کردن روغن به سرکه می توان کواسروات ساخت .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *