نکات کنکوری کلیه

موقعیت آناتومیک کلیه ها به صورت قرینه در دو طرف ستون مهره ها و در بخش پشتی شکم می باشد.
مواد دفعی کلیه ها شامل مواد داخلی مثل اوره ، اوریک اسید ، کراتینین و مواد خارجی مثل دارو ها و حشره کش ها .
کلیه چپ از کلیه راست کمی بالاتر است.
هریک از کلیه ها دارای یک میلیون نفرون یا لوله سازنده ادارا است
به هر کلیه یک سرخرگ وارد می شود که این سرخرگ از آئورت منشاء گرفته و دارای خون روشن است.سرخرگ کلیه در داخل کلیه منشعب میشود ودر نهایت سرخرگ آوران را می سازد .
سرخرگ آوران در داخل کپسول بومن تشکیل شبکه اول مویرگی یعنی گلومرول ها را می دهد.
در شبکه اول مویرگی تراوش صورت می گیرد .
از شبکه اول مویرگی سرخرگ وابران منشعب می شود و سرخرگ وابران تشکیل شبک دوم مویرگی را میدهد.
دقت کنید سرخرگ وابران حول هنله و پیچ خورده نزدیک و لوله پیچ خورده دور شبکه دوم مویرگی را تشکیل می دهند.
در شبکه دوم مویرگی عمل بازجذب و ترشح صورت میگیرد .
خون تصفیه شده از شبکه دوم مویرگی ابتدا وارد یک سیاهرگ کوچک می شود که این سیاهرگ کوچک به سیاهرگ کلیه وارد می شود.سیاهرگ کلیه هم وارد بزرگ سیاهرگ زیرین می شود.

ما میگیم سرخرگی که وارد هر کلیه می شود خونش روشن است.
حال این خون روشن چند درصد HbO2 خواهد داشت و در ثانی آیا غلظت مواد دفعی در سرخرگ کلیه زیاد است یا سیاهرگ کلیه؟

پاسخ این است که سرخرگ کلیه خون روشن دارد و حاوی ۹۷ درصد HbO2 است و سیاهرگ کلیه خون تیره دارد و حاوی ۷۸ درصد HbO2 است ولی?مقدار مواد دفعی نیتروژن دار سرخرگ کلیوی از سیاهرگ کلیوی بیشتر است.

باتشکر از ontogeny

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *