نکات کنکوری ژن خودناسازگار

ژن خودناسازگاری در گروهی از گیاهان یافت می‌شود و باعث بروز آمیزش ناهمسان‌پسندانه می‌شود. در نتیجه‌ی وجود این ژن در گیاه جلوی آمیزش گیاهان یکسان گرفته می‌شود و در نتیجه افراد ناخالص جمعیت افزوده می‌شوند. در کتاب درسی این ژن در مورد گیاه شبدر که نوعی گیاه نهاندانه هست مورد بحث قرار می‌گیرد.در گیاهان نهاندانه، هنگام تولید مثل جنسی دانه‌ی گرده روی کلاله‌ی گیاه ماده قرار می‌گیرد و در صورت سازگار بودن گیاه، لوله‌ی گرده تشکیل می‌شود. یکی از عوامل مؤثر در تعیین این سازگاری وجود ژن خودناسازگاری می‌باشد. در صورتی که اللی که دانه‌ی گرده برای ژن خودناسازگاری داشته باشد با الل‌های کلاله برای ژن خودناسازگاری یکسان باشد، لوله‌ی گرده تشکیل نمی‌شود. با توجه به این موارد می‌توان گفت که:
۱- ژن خودناسازگاری دارای حداقل ۳ الل می‌باشد. زیرا در غیر این صورت الل‌های کلاله همواره با الل دانه‌ی گرده یکسان می‌شد.

۲ـ سلول‌های گیاه هیچگاه نمی‌توانند از نظر ژن خودناسازگاری هموزیگوت باشند (به جز سلول دوهسته‌ای). البته دقت داشته باشید که سایر ژن‌های گیاه می‌توانند هموزیگوس باشند.

۳ـ ژنوتیپ سلول تخم تازه تشکیل شده همواره با ژنوتیپ سلول‌های گیاه مادر متفاوت خواهد بود ولی ممکن است با ژنوتیپ گیاه نر یکسان باشد.

۴ـ سلول تخم تازه تشکیل شده همواره می‌تواند دانه‌های گرده‌ای تولید کند که با گیاه مادر آمیزش انجام دهد.
۵ـ در جمعیت گیاهان دارای ژن خودناسازگاری هیچگاه تعادل هاردی واینبرگ برقرار نمی‌شود.
۶_ در جمعیت گیاهان دارای ژن خودناسازگاری هیچگاه نمی‌توان سلولی هموزیگوت پیدا کرد.(به جز سلول دو هسته‌ای) دقت داشته باشید که زمانی که صحبت از هموزیگوت بودن سلول می‌شود لازم است تمامی ژن‌های آن مد نظر قرار گرفته شود.

به این میگن نکات کنکوری ژن خودناسازگار!زیست شناسی کنکوری

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *