نکات کنکوری ژنتیک جمعیت

نکات فصل ۵ زیست پیش دانشگاهی:
۱- مانعی که یک جمعیت را به دو جمعیت مجزا تبدیل میکند قطعا از آمیزش بین این دو جمعیت جلوگیری میکند.
۲- اغلب اوقات (نه همواره) جهش موجب بر هم زدن تعادل هاردی واینبرگ میشود، زیرا در صورتی که جهش رفت و برگشت با هم برابر باشد، تعادل به هم نمیخورد.
۳- جهش به آهستگی (نه سریع و نه در زمان کوتاه) فراوانی الل ها را تغییر میدهد، برای همین معمولا (نه همیشه) به عنوان عامل اصی تغییر فراوانی الل ها در جمعیت در نظر گرفته نمیشود.
۴- خود لقاحی در گیاهان تک جنسی دیده نمیشود.
۵- آمیزش همسان پسندانه بر خلاف ناهمسان پسندانه باعث کاهش فراوانی افراد دارای ژن ناخالص میشود.
۶- هر عاملی که تعیین کند هر فرد چه مقدار در نسل بعد سهم دارد، مستقل از ژنوتیپ نیست.
۷- انتخاب طبیعی بر فنوتیپ موثر است ولی مستقل از ژنوتیپ نیست.

۸- الل های نامطلوبِ مغلوب آهسته تر از الل های نامطلوبِ غالب از جمعیت جذف میشوند.
۹- شارش ژن سبب افزایش تنوع درون جمعیت ها و کاهش تفاوت ها بین جمعیتها میشود.
۱۰- با افزایش اندازه بدن اسب تعداد انگشتای آن کم میشود.
۱۱- مریکیپوس و اکوئوس هم درارای انگشت هومولوگ و هم انگشت وستیجال هستند.
۱۲- محلی که شایستگی تکاملی هیراکوتریوم در آن بشتر است ، حلزون هایی با نوار تیره بیشتر دیده میشوند تا نوار روشن.
۱۳- در انتخاب مصنوعی همواره انتخاب بهترین ها باعث افزایش ویژگی مورد نظر نمیشود یا همیشه نتیجه مطلوب را ندارد.(به نمودار صفحه ۱۰۵ دقت کنبد)
۱۴- در انتخاب گسلنده ممکن است (نه قطعا) خزانه ژنی دو گروه از هم جدا شود.
۱۵- دقت کنید در انتخاب گسلنده در حلزون ها و سهره های کامرون، این انتخاب (گسلنده) آن ها را به دو گروه (نه گونه) تقسیم میکند، پس در نتیجه آن گروه ها میتوانند با هم آمیزش داشته باشند و زاده هایی با فنوتیپ حد واسط به وجود بیارن.
۱۶- عواملی که میتونند فراوانی الل را تغییر دهند: ۱) جهش ۲) شارش ۳) رانش
۱۷- عواملی که میتوانند تنوع را کاهش دهند : ۱) رانش ۲) انقراض ۳) اثر بنیان گذار (و ازآن جایی که تنوع را کاهش میدهند، در نتیجه سازگاری جمعیت را نیز کاهش می دهند)
۱۸- در آمیزش غیرتصادفی ( همسان پسندانه و ناهمسان پسندانه) ، فراوانی الل ها تغییر نمی کند.
۱۹-کراسینگ اور و نوترکیبی برخلاف جهش بدون ایجاد الل جدید تنوع ژنتیکی را افزایش میدهند.

۲۰- شایستگی افرادی که دارای الل نامطلوب کم خونی داسی شکل هستند، چه مناطق مالاریا جه در سایر نقاط برخلاف سالم خالص تغییر نمیکند.
۲۱- با بیشتر شدن فراوانی پروانه های مقلد غیر سمی، شایتستگی تکاملی آن ها برخلاف پروانه های غیر مقلد غیر سمی کاهش میابد.
۲۲- عواملی که سبب جدایی خزانه ژنتیکی دوگونه می شوند، میتوانند هم از نوع پیش زیگوتی و هم از نوع پس زیگوتی باشند.
۲۳- مهمترین عوامل جدایی گونه های جانوری (نه جانداری) ، جدایی رفتاری است.
۲۴- در گونه زایی هم میهنی برخلاف گونه زایی دگر میهنی ، تعضای یک جمعیت متحمل تغییرات ناگهانی و جدایی تولید مثلی میشوند.
۲۵- گونه زایی دگرمیهنی با جدایی مکانی آغاز و به جدایی تولید مثلی ختم میشود.
۲۶- در جدایی دگر میهنی یکی از عوامل بر هم زننده تعادلی هاردی واینبرگ (شارش) باید کند یا از بین برود.
۲۷- مثال گونه زایی هم میهنی: پیدایش گیاهان پلی پلویید. (مانند گیاه گل مغربی که هودوگوری آن را کشف کرد)
گونه زایی دگر میهنی: مارمولک شاخدار ، سنجاب ( که پستاندار هستش)
@konkurcode

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *