نکات کنکوری انعکاس زردپی زیر زانو

در مورد انعکاس زردپي زير زانو با توجه به شکل موارد زير را فرا بگيريد:

[membersonly]

۱- تعداد نورون هاي شرکت کننده چهار عدد مي باشد.

۲- انواع نورون هاي شرکت کننده سه نوع (حسي، حرکتي و رابط) مي باشد.

۳- تعداد سيناپس ها پنج عدد مي باشد.

۴- انواع سيناپس ها از نظر فعال کننده و مهار کننده بودن

الف) سيناپس نورون حسي با نورون حرکتي ماهيچه ي جلوي ران فعال کننده مي باشد.

ب) سيناپس نورون حسي با نورون رابط فعال کننده مي باشد.

ج) سيناپس نورون رابط با نورون حرکتي ماهيچه ي عقب ران مهار کننده مي باشد.

د) سيناپس نورون حرکتي ماهيچه ي جلوي ران با ماهيچه ي جلوي ران فعال کننده مي باشد.

ه)  سيناپس نورون حرکتي ماهيچه ي عقب ران با ماهيچه ي عقب ران فعال نمي باشد.

۵- تعداد سيناپس هاي داخل ماده خاکستري سه عدد (الف و ب و ج) مي باشد.

۶- جسم سلولي نورون حسي جلوي ران در ريشه ي پشتي قرار دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *