نکات هیدر

هیدر hydra یک موجود آبزی است که زندگی خود را از راه شکار موجودات آبزی دیگر میگذراند…

 

هیدر دارای کیسه گوارش یک طرفه است، سر و مغز ندارد و در سراسر بدن این جانور شبکه اب از تارهای عصبی کشیده شده است. این جانور بازوهای زهری خود که نماتوسیست نام دارد به طرف شکار خود پرتاب می کند و بعد از برخورد بازو با شکار و فلج شدن آن، بوسیله همان بازوها غذا را به داخل کیسه گوارشی می برد و هضم می کندو مواد زائد و هضم نشده را از راه دهان خارج می کند. هیدر از طریق جنسی و غیر جنسی (جوانه زدن) قادر به تولید مثل است.

رنگ سبز هیدر ناشی از جلبک های همزیستی است که در بافت های هیدر به سر میبرند .

 

ساختمان لایه های بدن هیدر hydra

دیواره بدن هیدر شامل دو لایه مشخص است . یک لایه خارجی اپیدرمیس ، یک لایۀ داخلی گاسترودرمیس ،و یک لایهنازک غیر سلولی به نام مزوگله بین آنها است .

از ویژگیهای هیدر و سایر مرجانها داشتن اندام گزنده ای به نام نماتوسیست nematocyst   است . نماتوسیستکپسول کوچکی از مواد شبه کتینی است که در ان یک رشته مارپیچی نخی شکل وجود دارد که در مواقع خطر این رشته به بیرون از کپسول رها میشود .
هیدر به کمک اندامهای نماتوسیست nematocyst خود، شکارش را فلج کرده و به سمت حفره دهانی هدایت میکند .

نماتوسیست nematocyst وسیله ای برای شکار و هدایت غذا است.

غذا پس از ورود به حفره دهانی هضم میشود و ضایعات غذایی دوباره از حفره دهانی به بیرون ریخته میشود .

هیدر قادر است هم از طریق جنسی و هم از طریق غیر جنسی تکثیر پیدا کند .

به طور معمول هید توسط جوانه زدن یا تکثیر غیر جنسی تکثیر می یابد . جوانه ها به شکل برجستگی روی بدن ظاهر شده و به تریج کشیده شده و دهان و بازوهایی بر روی ان ظاهر میشود .
وقتی تغذیه خوب باشد ممکن است دو یا سه جفت جوانه در بدن هیدر دیده شود .

 

– مراحل گوارش در هیدر :

۱- شکار توسط نیش بازو ها بی حس شده و ازوارد منفذ دهانی می شود.

۲- آنزیم های گوارشی( هیدرولیز کننده ) توسط بعضی از سلول های پوشاننده کیسه گوارشی ترشح می شود.

۳- شکار توسط تاژک های داخل کیسه گوارشی با آنزیم ها مخلوط می شود.

۴- ذرات ریز شکار بوسیله فرایند فاگوسیتوز وارد سلولهای پوشاننده کیسه گوارشی می شود.

مراحل ۲-۳-۴- گوارش برون سلولی می باشند.

۵- گوارش درون سلولی درون سلول های پوشاننده کیسه گوارشی انجام ی شود.

۶- مونومر ها جذب می شوند.

۷ – مواد باقیمانده از گوارش از طریق منفذ ورودی ( دهانی ) خارج می شود.

نکته :

در تمام مراحل فوق جریانات آب نقش مهمی در جابجایی مواد دارند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *