نکات زیست شناسی

نکات زیست شناسی

مراحل ساخت این واکسن را ( دقیقا مطابق با آن چه در بخش های مختلف کتاب درسی آمده و البته مفهومی ..) می آورم . امیدوارم ابهام مطلب به این ترتیب رفع شود:

۱- برش : با استفاده از نوکلئاز (مثلا محدودکننده ) ژن گلیکوپروتئین سطحی پوشش غشایی ویروس هرپس (تب خال) تناسلی را از آن جدا می کنند.

۲- تولید DNA نوترکیب : ژن به دست آمده را وارد ژنوم ویروس غیربیماری زای آبله گاوی می کنند. به این ترتیب ویروس آبله گاوی نقش وکتور ( حامل) را ایفا خواهد کرد.

تذکر مهم : دقت کنید که در این مرحله ویروس های آبله گاوی داریم که فقط ژنوم آن ها نوترکیب است…به عبارت بهتر فقط ژنوتیپ آن ها تغییر کرده ولی هنوز همان فنوتیپ ویروس های آبله گاوی را دارند . ( چرا ؟)

۳- آلوده سازی : ویروس های آبله گاوی با ژنوتیپ نوترکیب ، سلول های جانوری را آلوده می کنند ( آندوسیتوز)

۴- کلون شدن : سلول های جانوری آلوده ، کل ویروس آبله گاوی را از روی ژنوم نوترکیب آن همانند سازی می کنند.

تذکر مهم : به این ترتیب چون کل ژن نوترکیب بیان می شود؛ ویروس های آبله گاوی جدیدی که با امکانات سلول میزبان ساخته شده اند هم ژنوتیپ و هم فنوتیپ تغییر یافته نسبت به سایر ویروس های آّبله گاوی خواهند داشت.

۵- اگر این کار در سلول های بدن انسان انجام گرفته باشد، سیستم ایمنی همورال بر ضد آن تولید پلاسمو سیت و آنتی بادی و از طرفی هم سلول لنفوسیت B خاطره خواهد کرد( چرا؟)

۶- اگر این کار خارج از سلول های بدن انسان انجام شده باشد باید ویروس های جدید را استخراج کرده و به عنوان واکسن استفاده کرد.

خوب حالا مشکل شکل کتاب کجاست؟ شکل کتاب طوری است که دانش آموز احساس می کند خود ویروس آبله گاوی است که توانایی بیان ژن هرپس را داشته و می تواند پروتئین سطحی آن را بسازد. در واقع یک مرحله میانی در این وسط حذف شده که البته به خاطر تخلیص مطلب بوده ..ولی باعث این سوء تفاهم بنیادین نیز می شود.امیدوارم با مرور این مطلب تا حدود زیادی این سوء تفاهم رفع شده باشد.

به این میگن نکات زیست شناسی!

این مطلب در وبسایت زیستگاه قرار دارد اگرچه منبع ما وبلاگ دیگری بوده است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *