نکات ترکیبی مفهومی تریکودینا

تریکودینا-اکتازیست

۱ ) تریکودینا چند سلولیه و سایزش چقدره :

تریکودینا جانداری تک سلولی می باشد که حدود ۵۰ um قطر دارد .

۲ ) محیط زندگی :

جانداری آبزی می باشد و در سطح بدن ماهی ها زندگی و از باکتری ها (  پروکاریوت ) تغذیه می کند .

۳ ) هسته ها :

این جاندار دو هسته دارد: هسته بزرگ ( هلالی شکل ) و هسته کوچک

۴ ) حرکت و تغذیه :

۱ –  تریکودینا به کمک مژکهای خود بر روی بدن لغزنده ماهی ها حرکت و از باکتری ها تغذیه می کنند .

۲ – مژک های این تک سلولی که در کنار دهان سلولی قرار گرفته است ،  بازنش های خود، هم باکتری ها را به سوی دهان سلولی می راند و هم باعث حرکت جاندار روی بدن ماهی می شود .

۵ ) خارهای اتصال دهنده :

این جاندار دارای خارهای اتصال دهنده ای میباشد که در کنار مژک و دهان سلولی قرار ندارد و جاندار را به تکیه گاه خود یعنی روی بدن ماهی متصل می کند .

۶ ) عواملی که باعث می شود تا تریکودینا جانداری بسیار تخصص یافته باشد :

۱ – مژک ( برخی سلول های بدن ما نیز دارد )

۲ – دهان سلولی

۳ – خارهای اتصال دهنده

۷ ) نقش DNA تریکودینا :

برخی ژن های موجود در DNA تریکودینا شکل و ویژگی های ریخت شناسی سلول را تعیین وبرخی ژنهای دیگر با تولید پروتئین های اختصاصی شکل و کار سلول را اختصاصی می کنند.

۸ ) همانندی های بین سلول های بدن ما و تریکودینا :

۱ – هردو یوکاریوت هستند و ویژگی های سلولهای یوکاریوتی مانند اندامک غشا دار در آنها دیده می شود.

 

۲ – داشتن مژک ==>  بعضی از سلول های بدن ما مانند تریکودینا مژک دارند.

۳ – هر دو هسته و غشای سیتو پلاسمی دارند .

۴ – تمامی سلولهای زنده غشای سیتو پلاسمی دارند .

ترکیبی : تریکودینا

الف ) رده بندی جانداران :

تریکودینا جزو آغازیان هتروتروف ، تک سلولی ، هوازی ، متحرک و مژکدار می باشد .

نکته : تریکودینا باکتری میخوره  ، کپک های مخاطی سلولی و پلاسمودیومی نیز باکتری ها را می بلعند.

ب ) نکته ترکیبی تعداد هسته های تریکودینا :

۱ – در وسط کیسه رویانی(گامتوفیت ماده) نهاندانگان مانند تریکودینا یک سلول دو هسته ای داریم .

۲ – تعداد سلولهای دانه ی گرده رسیده در نهاندانگان و تعداد پوسته تخمک آنها مانند تعداد هسته های تریکودینا ۲ عدد است .

۳ – گوارش در تریکودینا :

فقط گوارش درون سلولی دارد. ( آندوسیتوز و ایجاد واکوئل غذایی وترکیب لیزوزوم با آن و در نهایت ایجاد واکوئل گوارشی ….)

۴ – تبادل گازها :

اکسیژن و دی اکسید کربن از طریق انتشار از دیواره و غشا رد شده وارد و خارج می شوند .

۵ – یوکاریوت یا پروکاریوت :

تریکودینا یوکاریوت است وDNA خطی (در هسته) و حلقوی =DNA سیتوپلاسمی (در میتو کندری ) دارد .

نکته :

ژنوم تریکودینا : یک مجموعه از کروموزوم های هسته بزرگ  +  یک مجموعه از کرروموزوم های هسته ی کوچک +DNA میتوکندریایی

۶ – رابطه ها :

رابطه تریکودینا و باکتری از نوع صیادی می باشد .

دقت کنید که رابطه بین تریکودینا و ماهی از نوع همسفرگی نمی باشد.

۷ – سلولهای مژک دار :

۱ – عروس دریایی ( سلولهای پوشاننده درون لوله های کیسه گوارشی )

۲ – لوله فالوپ ( ابتدا و طول لوله ی فالوپ )

۳ – تریکودینا و پارامسی (  آغازیان مژک دار )

۴ –  حلزون و مجاری نیم دایره ای گوش

۵ – سلولهای بافت پوشش بینی، نای و نایژکها

۶ – کاپولای ماهی

چند مورد از اعمال کلی مژک ها در سلول های جانداران :

الف ) حرکتی :

۱ – حرکت دادن مایع اطراف در لوله تنفسی + ۲ – حرکت خود جاندار  تریکودینا

ب )  تغذ یه ای == > در تریکودینا

ج )  دفاعی == > در مجرای تنفسی

ویژگی های مژکداران :

۱ –  پیچیده ترین و غیر معمول ترین آغازیان می باشند .

۲ – همه تعداد فراوانی مژک در ردیف های متراکم دارند. ( برخلاف برخی سلولهای ما( اسپرم) تاژک ندارند)

۳ –  پارامسی و تریکودینا هر دو دهان سلولی دارند. ( دهان سلولی تریکودینا و شیارهای دهانی پارامسی)

۴ –  بیش ترشان دو هسته دارند.

۵ – سه نوع واکوئل دارند :

الف ) واکوئل غذایی ( گوارش مواد غذایی )

ب ) واکوئل ضربان دار ( تنظیم آب )

ج ) واکوئل گوارشی( از ترکیب واکوئل غذایی و لیزوزوم )

۶ – دیواره سخت و انعطاف پذیر دارند .

۷ – تک سلولی هستند ( مانند اغلب آغازیان + برخلاف سلولهای بدن ما ارتباط سیتو پلاسمی با سایر تریکودینا ها یا پارامسی ها ندارد )

۸ – معمولاً با میتوز ( مانند اغلب آغازیان ) تولید مثل می کنند .

بعد چند نسل میتوز در صورت عدم میوز و تولید مثل جنسی خواهند مرد .

۹ – تاژک هیدر و مژک تریکودینا :

تاژک در هیدر مانند مژک تریکودینا نقش تعذیه ای دارد ولی در حرکت نقش ندارد.

۱۰ – همانندی های سلول های بدن ما و تریکودینا بصورت ترکیبی :

الف ) برخی از سلولهای بدن ما ( میونها) چند هسته ای هستند .

ب ) در هر دو mRNA تک ژنی است و تنظیم بیان ژن توسط عوامل رونویسی و عمدتا هنگام شروع رونویسی صورت می گیرد و در هر دو پدیده ی رونویسی از ترجمه جدا است .

ج ) ژن های آن گسسته است .

د ) میوز و میتوز دارند ( البته همه سلولهای بدن ما میوز و میتوز ندارند )

16 دیدگاه در “نکات ترکیبی مفهومی تریکودینا

 1. دقت کنید که رابطه بین تریکودینا و ماهی از نوع همسفرگی نمی باشد.

  سلام استاد من تازه با ساییتون آشنا شدم مطالب خیلی خوبی دارید استاد جمله فوق به نظر من باید اصلام بشه؟؟؟
  چون استاد طبق کتاب پیش دانشگاهی در رابطه هم سفرگی یک طرف سود میبره و طرف دیگر نه زیان و نه سود میبرد حالا طبق جمله کتاب تریکودینا سود میبره و ماهی نه زیان و نه سود میبره…..
  منتظر پاسختون هستم استاد…..
  یا علی….

   1. سلام
    درسته که ماهی سودی نمیبره ولی ممکنه زیان ببینه (تریکودینا میتونه ماهی رو زخمی کنه یا اینکه با تکثیر زیادش باعث خفگی ماهی بشه)
    پس رابطه همسفرگی غلطه

  1. طبق کتاب کمپل رابطه بین تریکودینا و ماهی همسفرگی نیست. چون اگرتعداد تریکودینا زیاد شود حتی ممکنه ماهی را بکشد.

 2. یه سوال تو فصل اول زیست۱داریم که میگه تارعنکبوت از پروتیین ویژه و مواد دیگر ساخته شده بعد در ادامه کتاب میگه پروتیین های موجود در تارعنکبوت…..
  بالاخره تارعنکبوت از یک نوع یا چند نوع پروتیین ساخته شده؟

  1. سلام
   اسكلروپروتئين اسم يه پروتئين خاص نيست بلكه اسم يه گروه از پروتئين هاست به معني “پروتئين سخت”
   (مثل اسكلرانشيم=پارانشيم سخت) كه پروتئين تار عنكبوت به دليل سختي ذاتي كه داره (يونهايي كه در ساختار پروتئينش به كار رفته) جزو اين گروه پروتئين ها طبقه بندي ميشه.

  2. اول کتاب گفته شده که تار عنکبوت از پروتئین ویژه ای ساخته شده که منظور در اینجا نوع پروتئینه نه تعداد اما یه جای دیگه گفته پروتئین های موجود در تار عنکبوت که اینجا منظور تعداد پروتئین هاست.به عبارتی در تار عنکبوت تعداد زیادی پروتئین از یک نوع وجود دارد.
   پروتئین به کار رفته در تار عنکبوت فیبروئین نام دارد

 3. سلام دکتر نامی نزاد من میخوام بیام کلاستون چکار کنم؟ میتونید شمارتونو بدین من بسر دایی علی داوری نیا صحنه هستم

 4. سلام کی گفته ماهی سود نمیبره؟تریکودینا باکتری های روی بدن ماهی رو میخوره و این باعث میشه ماهی از خطر باکتری ها در امان باشه

  1. همینطور . تریکودینا برای ماهی یک دفاع غیر اختصاصی محسوب میشه چون از باکتری رو سطح بدن ماهی تغذیه میکنن . افزایش تعداد تریکودینا در سطح بدن ماهی موجب زخم . هم می شود ولی در حالت کلی ماهی و تریکودینا با هم نسبت همسفری دارند .

 5. سلام ببخشید میشه تمام نکات مهم و تستیه فصل یک و دوی زیست و آزمایشگاه ۱ برا سال دوم دبیرستانو بزارینن ممنون میشم باتشکر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *