نقش بصل النخاع در انعکاس !

شکل آن در انسان شبیه پیاز است.

بصل‌النخاع بدون مرز مشخص با نخاع ارتباط حاصل می‌کند در حالی که با بخشهای فوقانی تر دارای مرزهای مشخص تر استبصل‌النخاع از ماده سفید و رشته اعصابی تشکیل شده است .

 فعالیت اندامهای داخلی بدن مانند قلب ، ششها و اندامهای گوارشی را اداره می‌کند به همین سبب یکی از مهمترین اجزای مغز است و آسیب وارده به آن مرگ را به دنبال دارد .

اگر تمام قسمتهای مغز جانوری را بجز بصل نخاع بردارند جانور زنده میماند ولی اگر به بصل نخاع کوچکترین آسیبی وارد شود اختلالات گوناگونی بوجود می آید و باعث مرگ میگردد.

عبور نور ازقرنیه چشم نیز از انعکاسهای مربوط به بصل نخاع است .

بصل نخاع مرکز انعکاس های زیردر بدن نیز می باشد :

P مرکز تنفس ،

 P مرکز کُند کننده حرکات قلب که کمی از مرکز تنفس پایین تر است وتحریک آن موجب توقف کار قلب در حال انبساط میشود. این دو مرکز را اصطلاحا گره زندگی یا عقده عصبی فلورانس گویند.

 P مراکز ترشحی ، که بالای مراکز تنفس و قلب قرار دارند. این مراکز عمل گلیکوژنی جگر و ترشح ادرار و ترشح بزاق را منظم میکنند.

P مراکز بلع ،  جویدن ،  قی و سرفه نیز در بصل نخاع قرار دارد.

P همچنان مرکزی که قطر رگها را تغییر میدهد در بصل نخاع جا دارد 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *