مهم ترین صفحات کتاب درسی زیست و آزمایشگاه۱

ررسی آماری زیست شناسی سال دوم بر اساس کنکور های داخل و خارج کشور از سال ۸۷ تا ۹۲٫

مهم ترین فصل ها کدامند؟

مهم ترین صفحات کتاب درسی زیست و آزمایشگاه1

مهم ترین صفحات کدامند؟بر اساس تعداد سوالاتی که از هر صفحه طرح شده اند:

شماره صفحه

تعداد سوال

شماره صفحه

تعداد سوال

۲۷ و ۲۸

۴

۴۳و۴۴

۲

۴۵

۶

۴۸ تا ۵۰

۴

۵۵

۲

۵۶ و ۵۷

۷

۵۸

۳

۵۹

۲

۶۱

۲

۶۳

۵

۶۴

۵

۶۵

۲

۶۸

۳

۷۱

۲

۷۲

۳

۷۶

۱۰

۷۸

۲

۷۹

۶

۸۰

۳

۸۱

۲

۸۸

۷

۸۹

۲

۹۳

۳

۹۶

۲

۹۸

۳

۱۰۶

۶

۱۱۳

۲

۱۱۴

۴

۱۱۶

۴

۱۱۸

۳

۱۲۴ تا ۱۲۶

۳

 

مهم ترین صفحات با توجه به میزان طرح سوال طی ۶ سال اخیر:

 در این بخش صفحاتی که بیش از ۳ بار از آن ها سوال مطرح شده است به عنوان مهم ترین و پر سوال ترین بخش ها مرور می شوند”

۱-صفحه ۲۷ و ۲۸ ، ساختار غشا

۲-صفحه ۴۸ تا ۵۰ ، بافت های گیاهی

۳-صفحه ۵۸ ، اندام های انسان

۴- صفحه ۶۸ ، شش پرندگان

۵- صفحه ۷۲ ، مجاری تنفسی

۶- صفحه ۸۰ ، الکتروکاردیوگرام

۷-صفحه ۷۶ ،  مقایسه گردش خون ماهی و …

۸-صفحات ۵۶ و ۵۷ ، مقایسه تغذیه ملخ ، ..

۹-صفحه ۸۸ ، گلبول های سفید

۱۰-صفحه ۴۴ و ۴۵  ، بافت های جانوری

۱۱-صفحه ۶۳ ، پانکراس

۱۲-صفحه ۶۴ ، جذب در روده باریک

۱۳-صفحه ۷۹ ، ساختار قلب

۱۴-صفحه ۹۳ ، مبحث جذب در گیاهان

۱۵-صفحه ۹۸ ، مبحث حباب دار شدگی

۱۷-صفحه ۱۰۶ ، مبحث ساختار نفرون و تشکیل ادرار

۱۷-صفحه ۱۱۴ تا ۱۱۶،مبحث سلول ماهیچه ای….

۱۸-صفحه ۱۱۸ ،مبحث بافت  استخوان

۱۹-صفحه ۱۲۴ ،مبحث حرکت در گیاهان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *