مقایسه کنکوری تنفس سلولی و تنفس نوری

شارش

 جدول مقایسه تنفس نوری و تنفس سلولی:

تنفس نوری

تنفس سلولی

وابسته به نور است

مستقل از نور است (در تاریکی هم انجام
می­شود)

ATP تولید نمی­کند

ATP تولید می­کند

بخشی از واکنش­ها در کلروپلاست و بخشی در میتوکندری انجام می­شود.

بخشی از واکنش­ها در سیتوپلاسم و بخشی در میتوکندری انجام می­شود.

O2 مصرف و Co2 تولید می­شود.

O2 مصرف و Co2 تولید می­شود.

انجام آن بازده فتوسنتز را کاهش می­دهد.

انجام آن اثری بر بازده فتوسنتز ندارد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *