مقایسه دستگاه گردش مواد در جانداران

اکتازیست

 

جاندار

نکات

مثال

فاقد دستگاه گردش مواد

در این جاندار  تک سلول ها به مبادله مواد و گازها با محیط می پردازند

باکتری ها، تک سلولی های یوکاریوتی، اسفنج ها، کلونی ها، کرم های پهن

دارای

دستگاه

گردش

مواد

دستگاه گردش اب >> ساده ترین دستگاه گردش مواد >> جانداران است

مثلا عروس دریائی یک کیسه ی گوارشی دارد که دارای لوله هایی است، که بصورت شعاعی به یک لوله ی دایره ای متصل می شود. آب وارد شده به کیسه ی گوارشی از طریق دهان، بازنش مژک های سلول های  پوشاننده درون این لوله ها، به حرکت در می آید. فقط این سلول ها به طور مستقیم با مواد غذایی درون آب در تماس هستند، اما فاصله ی سایر سلول ها با آب چندان زیاد نیست و بصورت انتشار سلول به سلول به تبادل مواد می پردازند

در کیسه تنانی مانند عروس دریایی

دستگاه گردش خون >> در جانورانی که بدن آن ها چندین لایه سلولی دارد

باز >> مویرگ ندارد

این دستگاه فاقد مویرگ است و در آن خون درون رگه ای بسته جریان ندارد و از انتهای باز بعضی از رگ ها خارج شده، مستقیما در مجاورت سلول ها قرار می گیرد. در این جانداران به خون ((همولنف)) گفته می شود، زیرا نقش خون، مایع میان بافتی و لنف را انجام می دهد. سرعت حرکت خون در این دستگاه، کند است

 در بسیاری از بی مهرگان مانند بندپایان از جمله عنکبوتیان، خرچنگ دراز و ملخ

بسته >> این دستگاه از قلب و شبکه ای از رگ ها ساخته شده اند و در آن خون از درون رگ ها خارج نمی شوند و تنها با سلول های دیواره رگ ها و حفره های درون قلب در تماس است

             ساده

همواره کامل است

در این دستگاه، خون پس از عبور از قلب و

انجام تبادلات گازی دیگر به قلب باز نمی گردد، بلکه مستقیما به بافت ها می رود

کرم خاکی، ماهی، لامپری، کوسه ماهی

مضاعف >> در این سیستم، خون تیره ابتدا از قلب به شش ها می رود و پس از تبادل گازهای تنفسی به قلب بازگشته و در گردش عمومی به اندام ها می رود

ناقص

در این دستگاه، خون تیره و روشن با هم ترکیب می شوند

خزندگان و دوزیستان

کامل

در این دستگاه، خون تیره و روشن با هم ترکیب نمی شوند

پستانداران و پرندگان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *