قید های فصل ۱ سال سوم

۱-     لایه ی شاخی سطح پوست مانع از ورود بسیاری از میکروب ها به بدن میشود .

۲-     چربی پوست و عرق سطح پوست را اسیدی کرده و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکند .

۳-     در برخی از بافت های اسیب دیده وعفونت ها مایعی به نام چرک وجود دارد .

۴-     بسیاری از عوامل بیماری زا در گرمای حاصل از تب نمیتوانند به خوبی رشد کنند .

۵-     انواعی از پوتئین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنند .برخی از این پروتئین ها را پروتئین های مکمل مینامند زیرا کار بعضی از اجزای دستگاه ایمنی را تکمیل میکنند .

۶-     اینترفرون سبب بروز مقاومت کوتاه مدت در برابر بسیاری از ویروس ها میشود .

۷-     هرماده ای که سبب بروز پاسخ ایمنی شود انتی ژن نام دارد.

۸-     اغلب انتی ژن ها ،مولکوت های پروتئینی یا پلی ساکاریدی هستند .

۹-     همه ی گیرنده های انتی ژنی پرو تئینی هستند .

۱۰-در برخی بیماران ،بعد از ۱ بار حمله ی بیماری ، پوشش اطراف سلول های عصبی ترمیم میشود.

۱۱-پاسخ بیش از حد دستگاه ایمنی در برابر برخی از انتی ژن ها الرژی نام دارد .

۱۲-مایع مخاطی روی بدن بسیاری از کرم های حلقوی ونرم تنان باعث دفاع غیر اختصاصی میشود.

۱۳-برخی از بی مهره ها از قبیل اسفنج ها قادر به پس زدن پیوند هستند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *