قیدنامه کنکوری سلول

قیدنامه-اکتازیست
 1. در همه رده بندی ها ،ابتدا جانداران را براساس صفات پر اهمیت (یعنی صفات که در تعداد بهتری از جانداران دیده می شود ) در چند گروه بزرگ جای می دهند وبعد هرگروه را به گروه های کوچک تر تقسیم می کنند.
 2. در نظام رده بندی رایج امروزی بزرگترین گروه ،فرمانرونام دارد
 3. زیست شناسی همه جانداران را به پنج فرمانرو تقسیم می کنند.
 4. گرچه نظام پنج فرمانرویی تنها نظام رایج امروزی برای رده بندی نیست اما برای رده بندی جاندارانی که برای ما آنها هستند منا سب تر است.
 5. نام نخست (سرده) با حرف بزرگ آغاز می شود اما نام دوم (گونه)تماما با حروف کوچک نوشته می شود.
 6. کلنی ها ساده ترین جانداران پر سلولی هستند.
 7. پیکر بعضی جانداران که به آنها تک سلولی می گوییم فقط از یک سلول ساخته شده است.
 8. بین آمیب هایی که در یک محیط زندگی می کنند صرف نظر از موادی که از محیط می گیرند وازاین نظر باهم رقابت می کنند وموادی که از خود ترشح می کنند هیچ اتصال زیستی مثال سیتوپلاسمی وجود ندارد.
 9. پیکر جانداران پرسلولی از بیش از یک سلول ساخته شده است.
 10. در پیکر ساده ترین جانداران پر سلولی هرسلول صرف نظر از اتصالی که با سلول های مجاور دارد به طور مستقل زندگی می کند.
 11. جاندارانی را که پیکر آنها از چندین سلول کم وبیش همانند ومتصل به هم ساخته شده است اصطلاحا کلنی می نامند.
 12. سلول ها کلروفیل دارند وهر یک دارای دو تاژک هستند.
 13. در بعضی از گونه های ولوکس سلول های خاصی که برای تولید مثل اختصاصی شده اند وجود دارد.

۱۴٫بسیاری ازجانداران پر سلولی ،سلول های تخصصی دارند

۱۵٫در بسیاری از جانداران پرسلولی سلول ها برای انجام وظایف خاص اختصاصی شده اند.

۱۶٫همه ی کارهای زیستی را یک سلول به تنهایی انجام می دهد.

۱۷٫در مهره داران چهار نوع بافت اصلی وجود دارد.

۱۸٫بافت پوششیی یکی از ساده ترین بافت های جانوری است.

۱۹٫شکل سلول های پوششی ممکن است سنگ فرشی،مکعبی یا استوانه ای باشد.

۲۰٫سلول های بافت پوششی سنگ فرشی چند لایه ای دائما در حال تقسیم اند.

۲۱٫سلول های پوشاننده ی سطح درونی مری دائما در معرض غذای زبر و بنابراین در معرض کنده شدن و فرسوده شدن قرار دارند.

۲۲٫سطح بعضی از سلول های پوششی موادی نرم،چسبنده ولزج ترشح می کنند.

۲۳٫حرکت مژک های سلول های این بافت دائما موکوز را همراه با موادی که به آن چسبیده اند به سوی گلو می رانند.

۲۴٫ماده ی زمینه ای را سلول های بافت پیوندی می سازند و ترشح می کنند این ماده ممکن است مایع ،نیمه جامد یا جامد باشد ونیز ممکن است در آن شبکه ای از رشته های پروتئینی نیز یافته شوند.

۲۵٫رشته های کلاژن عمدتا سبب استحکام بافت پیوندی می شوند

۲۶٫فاصله ی سلول ها در بافت پیوندی سست از هم زیاد است و شبکه ای از رشته های بافت پیوندی در ان وجود دارد.

۲۷٫استخوان سخت ترین نوع بافت پیوندی است

۲۸٫وزن بافت ماهیچه ای در بدن جانور از وزن سایر بافت های بدن بیشتر است.

۲۹٫بزرگ شدن ماهیچه ها با افزایش حجم آنها صورت می گیرد.

۳۰٫شکل سلول های بافت ماهیچه ای صاف ،دوکی است این سلول ها به آهستگی منقبض می شوند وانقباض خود را مدت بیشتری نگه می دارد.

۳۱٫سلول های بافت عصبی نورون نام دارند و کاملا تخصص یافته اند.

۳۲٫بعضی از سلول های پشتیبان به تغذیه نورون ها و بعضی به حفاظت انها کمک می کنند.

۳۳٫سلول های بسیاری از بخش های بدن جانوران برای ترمیم،رشد یا تولید مثل تقسیم می شوند.

۳۴٫مهم ترین مناطق مریستمی موجود در گیاه جوان و علفی مریستم های راس هستند.

۳۵٫سه نوع بافت اصلی(بافت اپیدرم،بافت های زمینه ای و بافت های هادی) در ساختار همه ی گیاهان علفی و جوان دیده می شوند.

۳۶٫دیواره ی دومین به ندرت در سلول های بافت پارانشیم به وجود می آید.

۳۷٫بین سلول های پارانشیمی فضاهای بین سلولی زیادی وجود دارد.

۳۸٫سلول های جوان پارانشیمی تا حدودی قدرت تقسیم شدن نیز دارند.

۳۹٫بسیاری از سلول های بخش خارجی پوست ساقه های جوان ،دیواره ی نخستینی دارند که بعضی بخش های آن ضخیم تر است.

۴۰٫چوبی شدن دیواره ی دومین اغلب باعث از بین رفتن پروتو پلاسم ومرگ سلول میشوند.

۴۱٫اسکلروئید ها سلول هایی کوتاه ،گاه منشعب و بیشتر در پوشش دانه ها ومیوه ها یافت میشوند.

۴۲٫مغز بسیاری از ساقه های علفی از بافت پارانشیمی ساخته شده است.

۴۳٫بخشی از مغز که در میان دسته های آوندی قرار گرفته است اشعه مغزی نام دارد .

۴۴٫یک نوع از سلول های آوند چوبی که در همه ی گیاهان آوندی یافت می شود تراکئید است .

۴۵٫عناصر اوندی گشاد تر از تراکئید ها هستند ودر پایانه های خود دارای منافذ بزرگی هستند این منافذ امکان جریان سریع تر آّب را بین عناصر آوندی فراهم میکنند.

یک دیدگاه در “قیدنامه کنکوری سلول

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *