سیزده نکته در مورد میوز بصورت ترکیبی

۱٫تتراد: ساختاري شامل ۲کروموزوم *همتا* (۱جفت)_۲سانترومر_۴ کروماتيد_۴دي ان اي و ۸نوار پلي نوکلوييدي است و هر سلول ديپلوييد (۲ ان) در مرحله پروفاز ميوز۱ توانايي تشکيل *ان* تتراد را دارد.يعني به اندازه عدد هاپلوييد ان سلول.

۲٫سلول هاي هاپلوييد نمي توانند تقسيم ميوز کنند چون توانايي تشکيل تتراد را ندارند.

۳٫سلول هاي يوکاريوت زنده و هسته داري که تقسيم نميشوند:سلولهاي ماهيچه اي و عصبي___سلول هاي يوکاريوت زنده و بدون هسته که تقسيم نميشوند:گلبول قرمز(اريتروسيت) وسلول *بالغ* اوند ابکش.

۴٫در ميتوز و جوانه زدن وضعيت کروموزومي تغيير نمي کند ولي وضعيت کروموزومي در لقاح ۲برابر و در ميوز نصف مي شود.

بقیه در ادامه مطلب

[membersonly]

۵٫قانون ۱مندل يا تفکيک ژن ها

الل مربوط به هر صفت(۲ژن الل)-هنگام تشکيل گامت از يکديگر جدا مي شوند.

اين اتفاق مربوط به انافاز ميوز۱ است_زيرا_جدايي کروموزوم هاي همولوگ يا جدايي الل هاي يک صفت از يکديگر در اين مرحله رخ مي دهد.

۶٫مضاعف سازي سانتريول ها براي وقوع ميتوز:

۱-باردر جي- ۲ براي وقوع ميوز – ۳بار طي۲ مرحله(۲بار در ۲سلول حاصل از ميوز۱ و در فاصله بين تلوفاز۱ و پروفاز۲) مضاعف مي شوند.

۷٫**همواره** تقسيم ميتوز هر سلول-معادل با تقسيم ميوز۲ دو برابر آن است.

۸٫در گياهان پيشرفته سانتريول ندارند اما دوک تشکيل مي شود.

  1. هرچه جانور متکامل تر باشد- تعداد تخم هايي که توليد ميکند *کمتر* و حفاظت از ان ها *بيشتر* است.

۱۰٫مار ماده در شرايط نبودن نر خودباروري کرده و فرزندان*ماده* ايجاد مي کند..

۱۱٫اولين مولکول خود همانندساز آر ان آ است و چون بهش ميگن خودهمانندساز پس به آنزيم دي ان ا پليمراز و هليکازنياز ندارد يعني همانندسازي ممکن است بدون اين آنزيم هاهم صورت بگيرد.

۱۲٫براي اولين بار همانندسازي سپس ترجمه و سپس رونويسي صورت گرفت چون اول آر ان آ همانندسازي کرد سپس توانايي ساخت آنزيم و پروتئين ((ترجمه)) را پيدا کرد و بعدها با ماده ژنتيکي شدن دي ان آ رونويسي هم ايجادشد.

۱۳٫چون فسفات در آزمايش ميلر وجود نداشت پس نوکلئوتيد ساخته نمي شود.

[/membersonly]

8 دیدگاه در “سیزده نکته در مورد میوز بصورت ترکیبی

  1. من یه سوال دارم زنبور عسل ماده که دیپلویید است چطوری از طریق میتوز زنبور نر هاپلویید تولید میکنه در میتوز که عدد کروموزومی تغییر نمیکنه پس چرا اینجا نصف میشه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *