سلول های تاژک دار کنکوری

۱ آنتروزوئید خزه و سرخس( ۲ تاژك)

۲- اسپرم ( ۱ تاژك)

۳-برخی سلول هاي پوششی کیسه ي گوارشی هیدر

۴- گامت نر هاگداران

۵– برخی گامت هاي کپک مخاطی پلاسمودیومی 

۶- برخی باکتري ها مثل ا. کلای

۷– تاژکداران چرخان ( ۲ تاژك)

۸-  تاژکداران جانورمانند ( ۱ تا ۱۰۰۰ تاژك)

۹-  اوگلنا ( ۲ تاژك)

۱۰-  ولووکس ( ۲ تاژك)

۱۱-  گامت و زئوسپور کلامیدوموناس ( ۲ تاژك)

۱۲-  کلامیدوموناس بالغ ( ۲ تاژك)

۱۳-  گامت کاهوي دریایی( ۲ تاژك)

۱۴- زئوسپور کاهوي دریایی ( ۴ تاژك)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *