رده بندی جانداران به شیوه اکتازیست

پروکاریوت ها

آرکی باکتر ها (باکتری های باستانی)

متانوژن ها ـ هالوفیل ها ـ ترموفیل ها

یوباکترها(باکتری های حقیقی)

کوکسی ها- باسیل ها اسپریلها

یوکاریوت ها

آغازیان

پروتوزوآ ها

آمیبی ها ـ مژک داران- تاژک داران ـ هاگداران

کپک مانند ها

کپک مخاطی سلولی ـ کپک پلاسمودیومی ـ کپک آبزی

جلبک ها

جلبک های سبزـ قرمز ـ قهوه ای- دیاتوم ها

قارچ ها

زیگومیکوتا

هاگ های جنسی در زیگوسپورانژ تشکیل می شوند، نخینه فاقد دیوارۀ عرضی

کپک سیاه نان

آسکومیکوتا

هاگ های جنسی در آسک تشکیل می شوندو نخینهدارایدیوارۀعرضی

مخمر وقارچ فنجانی

بازیدیومیکوتا

هاگهای جنسی در بازیدیوم تشکیل می شوند و نخینهدارایدیوارۀعرضی

قارچ چتری ـ پفکی

گیاهان

بدون دانه

(نهان زادان)

بدون آوند

خزه گیان

خزه- هپاتیک

دارای آوند

سرخس ها (نهانزادان آوندی)

سرخس

دارای دانه

(پیدازادان)

دارای آوند

بازدانگان

مخروطیان

کاج- سرو- سکویا

نهاندانگان

دولپه ای

نخود ـ لوبیا ـ عدس

تک لپه ای

گندم ـ جو ـ برنج

جانوران

بی مهرگان

اسفنج ها

شیشه ای ـ آهکی

کیسه تنان

مرجان ـ شقایق دریایی ـ عروس دریایی ـ هیدر

کرم ها

پهن

پلاناریا ـ کرم کدو ـ کرم کبد

لوله ای

آسکاریس ـ کرمک

حلقوی

زالو ـ کرم خاکی ـ نرئیس

نرمتنان

دوکفه ای ها

دوکفه ای مرواریدساز

شکم پایان

حلزون ـ لیسه

سرپایان

نرم تن مرکب ـ هشت پا(اختاپوس)

بند پایان

سخت پوستان

میگو ـ خرخاکی ـ دافنی ـ کشتی چسب

هزارپایان

صدپا ـ هزارپا

عنکبوتیان

عنکبوت ـ عقرب ـ رطیل

حشرات

ملخ هاـ سوسک ها ـ پروانه ها – بیدها- مورچه ها و…

خارپوستان

توتیای دریایی ـ ستاره دریایی ـ ستاره شکننده و…

مهره داران

ماهی ها

دهان گردان

لامپری

غضروفی

کوسه ماهی ـ سفره ماهی

استخوانی

ماهی کپور ـ ماهی کفال ـ ماهی سفید

دوزیستان

دم دار

سمندر

بی دم

وزغ  –   پوستزبروخشک

قورباغه- پوست نرم و مرطوب

خزندگان

مارمولک ـ لاک پشت ـ مار ـ تمساح

پرندگان

شترمرغ ـ کرکس ـ جغد ـ گنجشک- سِسک- مرغعشق- مرغجولا

پستانداران

تخم گذار

پلاتی پوس(نوک اردکی)

کیسه دار

کانگورو ـ اوپاسوم

جفت دار

انسان، میمون، گاو، گوسفند و سایر پستانداران جفت دار

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *