خلاصه نکات زیست شناسی(اولین ها)

اولین میکروسکوپ: میکروسکوپ نوری

اولین اتفاق در برخورد اول با آلرژن: تولید پادتن از پلاسموسیت‌ها

اولین کسی که قوانینی را برای پیش بینی وراثت کشف  کرد: مندل

اولین پژوهش مندل: تکرار کارهای  نایت

اولین آزمایش مندل: آزمایش  مونوهیبریدی

اولین قانون مندل (وراثت): قانون  تفکیک ژن‌ها

اولین حلقه‌ی گل: کاسبرگ

اولین مرحله‌ی چرخه‌ی تخمدان: مرحله‌ی فولیکولی

اولین سلول جانور تازه تشکیل شده: زیگوت

اولین نشانه‌های هانتینگتون در سنین ۳۰ تا ۵۰ سالگی  بروز می‌کند!

اولین علامت جوانه زنی: ظهور ریشه چه (ریشه‌ی  رویانی)

اولین اندیشه‌های یک ژن- یک آنزیم: گرو

اولین قدم برای ساختن پروتئین‌ها: رونویسی

اولین نوکلئوتید رونویسی شده: جایگاه  آغاز رونویسی

اولین گروهی که موفق به کشف رمز DNA شدند: نیرنبرگ و دوستان!

اولین tRNA در فرآیند ترجمه: tRNA آغازگر (رمز کننده‌ی  متیونین)

اولین جاندار دست‌ورزی شده به روش مهندسی ژنتیک: E.  coli

اولین آنزیم محدود کننده‌ی شناسایی شده: E coRI

اولین ژن درمانی: دختر بچه‌ی مبتلا  به نوعی ناهنجاری دستگاه ایمنی

اولین جاندار توالی یابی شده: باکتری  هموفیلوس آنفلوآنزا

اولین یوکاریوت توالی یابی شده: مخمر  نان (ساکارومیسز سرویزیه)

اولین جانور کلون شده به وسیله‌ی سلول تمایز یافته: دالی خانوم!

اولین پرسلولی توالی یابی شده: سینورابدیتیس  الگانس

اولین گیاه توالی یابی شده: آرابیدوپسیس

اولین قدم به سمت سازمان‌دهی سلول‌ها: تشکیل  میکروسفرها

اولین مولکول خود همانندساز: RNA

اولین جانداران ساکن خشکی: گلسنگ‌ها (پرسلولی)

اولین جانوران ساکن خشکی: حشرات

اولین مهره‌داران: ماهی‌های کوچک فاقد آرواره

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *