جمع بندی قیدهای فصل ویروس-باکتری

اکتازیست-باکتری

-گلو درد ممکن است در اثر عفونت بافت های گلو یا نوعی باکتری به نام استرپتوکوکوس باشد.

۲-بعضی باکتری ها و ویروس ها بیماری زا هستند.

۳-باکتری ها امروزه منبع مهم تولیدکنند ه ی غذا،دارو و بعضی محصولات صنعتی به شمار می روند.

۴-همه ی جانداران از سلول ساخته شده اند.

۵-کوچکترین جاندار ی که قادر به رشد و تولید مثل است،باکتری می باشد.

۶-ویروس ها از باکتری ها بسیار کوچک ترند.

۷-بیشتر ویروس ها فقط با میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده اند.

۸-ویروس ها همگی برای تولید مثل کردن وارد سلول ها می شوند.

۹-چون ویروس ها همه ی ویژگی های حیات را ندارند،زیست شناسان آن ها را زنده نمی شمارند.

۱۰-ویروس ها در بسیاری از جانداران باعث بروز بیماری می شوند.

۱۱-درون کپسید ممکن است DNA  یا RNA وجود داشته باشد.(اما نه هر دو)

۱۲-بسیاری از ویروس ها،نظیر ویروس آنفلوآنزا غشایی دارند که پوشش نامیده می شوند.

۱۳-بعضی از ویروس ها ممکن است آنزیم های مخصوصی نیز همراه داشته باشند.

 ۱۴-ویروس ها ممکن است کروی،مارپیچی یا چندوجهی باشند.بعضی از ویروس ها پوشش هم دارند!!!

۱۵-بیشتر ویروس ها به یکی از دوشکل مارپیچی یا چندوجهی می باشند.

۱۶-در بیشتر ویروس های چند وجهی،کپسید از ۲۰ وجه مثلثی شکل تشکیل شده است.

۱۷-کار آمدترین شکل کپسید، برای گنجاندن ژنوم ویروس،چندوجهی است.

۱۸-آسیب سلول ها ممکن است در نهایت به  آسیب اندام ها منجر شود.

۱۹-گاهی ویروس بلافاصله بعد از آن که سلولی را آلوده کرد،شروع به همانند سازی می کند و ویروس های جدیدی را می سازد(چرخه ی لیتیک)؛اما گاهی ویروس تا مدتی درون سلول باقی می ماند و همانند سازی نمی کند.(چرخه ی لیزوژنی).

۲۰-پروو-یروس ممکن است وارد چرخه ی لیتیک شود.

۲۱-در بعضی از ویروس های لیزوژنی،بروز تغییر در محیط، ممکن است سبب شود پروو-یورس چرخه ی لیتیک را آغاز کند.

۲۲-افراد مبتلا به ایدز «HIV» به عفونت هایی مبتلا می شود که معمولاً در افراد سالم رخ نمی دهد.

۲۳-پریون ها اولین بار به یک بیماری گوسفندی نسبت داده شدند.

۲۴-باکتری ها حداقل درهفت مورد با یوکاریوت ها تفاوت دارند.

۲۵-بیشتر باکتری ها در حدود یک میکرومتر قطر دارند.

۲۶-گاهی بعضی از باکتری ها به هم می چسبند وساختارهای رشته مانندی را پدید می آورند.

۲۷-باکتری ها توانایی های  متابولیسمی  متعددی دارند که یوکاریوت ها از آن  بی بهره اند .

۲۸-یوکاریوت ها عمدتاً جاندارانی هوازی اند.

۲۹-تعداد اندکی از انواع باکتری ها می توانند به یکدیگر متصل شوند وساختارهایی رشته ای پدید آورند.

۳۰-بعضی باکتری ها وقتی در شرایط  سخت،از جمله کمبود مواد  غذایی،خشکی و دمای زیاد،قرار می گیرند، دیواره ی ضخیمی دور تا دور کروموزوم خود می سازند.(اندوسپور)

۳۱-باکتری ها در زیستگاه های بسیار متعدد و گوناگون زندگی می کنند.

۳۲-سیانوباکتری ها غالباً به یکدیگر می چسبند و رشته هایی پدید می آورند.

۳۳-بسیاری از سیانو باکتری ها، از قبیل آنابنا می توانند نیتروژن را تثبیت کنند.

۳۴-نیترات رایج ترین شکل نیتروژن است که گیاهان از آن استفاده می کنند.

۳۵-بیشتر باکتری ها  هتروتروف  هستند.

۳۶-باکتری های هتروتروف  همراه با قارچ ها،از تجزیه کنندگان  اصلی دنیای زنده اند.

۳۷-بیشتر بویی که  از  خاک  استشمام  می شود، ناشی از  باکتری های هتروتروف است.

۳۸-بیشتر باکتری ها هوازی اند و در حضور اکسیژن زندگی می کنند؛بعضی دیگر می توانند در حضور یا در نبود اکسیژن زندگی کنن.

۳۹-فعالیت های باکتری های هتروتروف، ممکن است برای انسان مفید یا مضر باشد؛مثلاً بیش از نیمی از آنتی بیوتیک هایی که در اختیار داریم به وسیله ی گونه های متعددی از استرپتومایسز ساخته می شوند.

۴۰-باکتری ها ممکن است از میزبان خود به عنوان منبع غذا استفاده کنند.

۴۱-اگر سل درمان نشود ممکن است منجر به مرگ شود.

۴۲-در مورد سل در بیشتر موارد،عفونت از طریق تنفس قطره های ریز آلوده به باکتری منتقل می شود.

۴۳-همه ی باکتری های بیماری زا کشنده نیستند،مثلاً بعضی از باکتری ها عارضه هایی را سبب می شوند که ما به طور روزمره ممکن است با آن ها برخورد کنیم،مثل جوش صورت.

۴۴-بعضی باکتری ها مثل پروپیونی باکتریوم آکنس،در غده های چربی موجود در پوست رشد می کند.

۴۵-طی بلوغ،غده های چربی مقدار بیشتری چربی تولید می کنند.

۴۶-توکسین ها ممکن است به درون بدن فرد یا غذای آلوده به باکتری ترشح شوند.

۴۷-وقتی باکتری ها در غذا رشد و توکسین ترشح می کنند،توکسین های تولید شده ممکن است در افرادی که از آن غذا می خورند،بیماری ایجاد کنند.(مسمومیت)

۴۸- استافیلوکوکس اورئوس شایع ترین نوع مسومیت غذایی را باعث می شود و این بیماری  به ندرت مرگ آفرین است.

۴۹-مبتلایان به بیماری بوتولیسم ممکن است بر اثر ناتوانی در تنفس بمیرند.

۵۰-بیشتر باکتری ها در آب جوش یا با مواد شیمیایی مخصوص کشته می شوند.

۵۱-بعضی از آنتی بیوتیک ها مثل تتراسایکلین و آمپی سیلین در طبیعت  کشف شده یا به طور شیمیایی ساخته شده اند.

۵۲-با این که بعضی باکتری ها آدمی را بیمار و غذای او را فاسد می کنند،اما فواید بسیار مهمی هم دارند.

۵۳-بسیاری از غذاهایی که می خوریم،به وسیله ی انواع خاصی از باکتری ها پردازش شده اند.

۵۴-بسیاری از ترکیبات شیمیایی از دو ماده ی اولیه ی استون و بوتانول ساخته می شوند.

۵۵-بعضی از باکتری ها می توانند مواد آلی مختلفی را متابولیزه کنند.

      قید های مفهومی و ترکیبی

۵۶-ویروس HIV بیشتر گروهی به لنفوسیت هایT  حمله  می کند.

۵۷-همه ی باکتری ها واکنش های تنفس سلولی (مانند گلیکولیز) را انجام می دهند.

۵۸-باکتری ها بر خلاف ویروس ها هم DNA  و هم RNA دارند.

۵۹-بسیاری از سلول های فتوسنتزکننده،اکسیژن مصرف می کنند.

۶۰-همه ی سلول های فتوسنتزکننده،رنگیزه و DNA  حلقوی دارند.

۶۱-باکتری ها اغلب هتروتروف و هوازی هستند.

۶۲-همه ی باکتری های هتروتروف از ترکیبات آلی انرژی می گیرند.

۶۳-در یوکاریوت ها همه ی سلول های فتوسنتزکننده،دیواره ی سلولی و رنگیزه ی فتوسنتزی دارند.

۶۴-رشد،فقط در موجودات زنده دیده می شود.

۶۵-کپسید، خارجی ترین لایه ی پوشاننده ی ویروس هایی مانند باکتریوفاژ است.

۶۶-در همه ی باکتری ها،کروموزوم اصلی همانند ژنوم یوکاریوت ها،به طور کامل رونویسی نمی شود.

۶۷- گیاهان ترکیبات نیتروژنی را بیشتر به صورت نیترات جذب می کنند.

۶۸-هنگامی که باکتریوفاژ،باکتری را آلوده می کند،فقط  DNA آن وارد سلول میزبان می شود.

۶۹-هیچ کدام از باکتری ها پرسلولی نمی باشند.

۷۰-همه ی باکتری های گوگردی،فتوسنتز کننده و بی هوازی می باشند.

۷۱-هر باکتری که توانایی ساخت آندوسپور دارد،می تواند در محیط فاقد اکسیژن زندگی کند.

4 دیدگاه در “جمع بندی قیدهای فصل ویروس-باکتری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *