جمع بندی تستی مبحث رفتارشناسی

براي كمك به جمع‌بندي شما ۱۲ تست نكته‌دار كنكور را در اين مبحث انتخاب كرده‌ايم و در فايل پيوست براي شما ضميمه كرده‌ايم.

مبحث ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲
رفتارشناسي ـــــ ـــــ ۲ ۲ ۲ ۱ ۲ ۲

 

پس از حل اين تست‌ها مي‌توانيد به پاسخ تشريحي در فايل ضميمه مراجعه نماييد.

 

 ۱-    حمله‌ی نوعی ماهی به نرهایي که وارد قلمرو او مي‌شوند، رفتاری است که …

(سراسري – ۹۱)

۱) همیشه به یک شکل انجام نمی گیرد.

۲) صرفاً غریزی محسوب نمی شود.

۳) در اثر تجربه حاصل نشده است.

۴) هیچگاه به زاده هایش منتقل نمی شود.

 

 ۲-    در الگوي عمل ثابت ……… 

(سراسري – ۹۱خارج از كشور)

۱) وجود محرك نشانه در طول زمان انجام رفتار، ضروري است.

۲) جانور ياد مي‌گيرد كه در صورت وجود يك محرك نشانه، رفتار مشخصي را انجام دهد.

۳) رفتار جانور با يك محرك نشانه شروع شده و به طور كامل تا پايان پيش مي‌رود.

۴) جانور مي‌تواند حتي بدون وجود يك محرك نشانه، رفتار ويژه‌اي را شروع كرده و به پايان رساند.

 ۳-    كدام عبارت در مورد شقايق دريايي نادرست است؟                 

(سراسري- ۸۷)

۱) با پنهان كردن دلقك‌ماهي‌ها به بقاي آن‌ها كمك مي‌كند.

۲) تحت تأثير حركات مداوم آب، شاخك‌هاي حسي خود را منقبض مي‌كند.

۳) به جز بعضي ماهي‌ها، جانواران ديگر از نيش سمي‌اش در امان نيستند.

۴) از هم‌زيستي با دلقك‌ماهي‌ها، به طور مستقيم سود يا زياني نمي‌بيند.

 ۴-    در شرطي‌شدن كلاسيك، پس از مدتي، محرك ………….

(سراسري- ۸۸)

۱) غيرشرطي، به‌تدريج به جاي محرك شرطي قرار مي‌گيرد.

۲) غيرشرطي، پاسخي متفاوت با پاسخ محرك شرطي ايجاد مي‌كند.

۳) شرطي، براي بروز پاسخ مناسب، نيازمند محرك شرطي ديگري است.

۴) شرطي، براي بروز پاسخ مناسب، مستقل از محرك غير شرطي عمل مي‌كند.

 ۵-    «يادگيري» نقش مهمي در شكل‌گيري كدام دارد؟      

(سراسري ۸۴- خارج از كشور)

۱) پاسخ به محرك در جوجه‌هاي غاز كنراد لورنز

۲) تخم‌گذاري پرنده‌ي كوكو در لانه‌ي ساير پرندگان

۳) رفتار عروس دريايي در مقابل حركت مداوم آب

۴) خارج كردن تخم ميزبان از لانه، توسط جوجه‌ي كوكو

 ۶-    کدام نوع یادگیری، در دوره‌ی مشخصی از زندگی یك جانور رخ می‌دهد؟     

(سراسري ۸۵- خارج از كشور)

۱) حل مسئله            ۲)نقش پذیری           ۳) عادی شدن           ۴)  شرطی شدن فعال

 ۷-    كدام عبارت نادرست است؟  

(سراسري ۸۸- خارج از كشور)

۱) رفتار شرطي‌شدن فعال، نوعي يادگيري است كه براي بروز آن زمان لازم است.

۲) شقايق دريايي، شاخك‌هاي حسي خود را در برابر هر نوع تحريك مكانيكي، منقبض نمي‌كند.

۳) در رفتار حل مسئله، جانور از تجربه‌ي قبلي همين مسئله‌اي كه با آن روبه‌رو است، استفاده مي‌كند.

۴) ترشح بزاق پس از ورود غذا به دهان، نوعي پاسخ غريزي است كه يادگيري در بروز آن دخالتي ندارد.

 ۸-    به طور معمول صفات چشم ‌گير جانوران نر، ………….

(سراسري – ۸۹)

۱) احتمال بقاي جاندار را كاهش مي‌دهد و كم هزينه است.

۲) احتمال توليدمثل را افزايش مي‌دهد و براي بقاي جاندار الزامي است.

۳) ضامن بقاي ژن‌هاي فرد و جبران‌كننده‌ي هزينه‌ي مصرفي است.

۴) رقابت بين نرها را افزايش مي‌دهد و در جلب نظر ماده‌ها م‍ؤثر مي‌باشد.

 ۹-    كدام مطلب از فرضيات، پيشنهادات يا كشفيات داروين نيست؟  

(سراسري ۸۸ – خارج از كشور)

۱) رقابت بين گونه‌هايي كه شباهت زياد به يك‌ديگر دارند حادتر است.

۲) نرها اغلب خصوصيات چشمگيري دارند كه نقش مهمي در رفتار جفت‌گيري دارند.

۳) افزايش تنوع گياهان، موجب افزايش پايداري زيستگاه‌ها و اجتماعات زيستي مي‌شود.

۴) يك گونه‌ي نيايي پرندگان، به منظور سازش با منابع غذايي مختلف در جهات مختلف تغيير پيدا كرده است.

۱۰-   گاوهاي وحشي قطبي، …………. شيرهاي نر شرق آفريقا كه تازه به رهبري گله رسيده‌اند، با رفتارشان، مرگ و مير افراد كوچك جمعيت خود را …………. مي‌دهند.

(سراسري ۸۹ – خارج از كشور)

۱) برخلاف- كاهش      ۲) مانند- كاهش        ۳) برخلاف- افزايش     ۴) مانند- افزايش

۱۱-   كدام عبارت نادرست است؟  

(سراسري ۸۹ – خارج از كشور)

خصوصيات چشم‌گير در جانوران نر، ……….

۱) ممكن است تنها در فصل‌هاي ويژه‌اي ظاهر شوند.

۲) تنها در جانوراني كه سيستم تك همسري دارند، ديده مي‌شود.

۳) سهم نسبي فرد را درتشكيل خزانه‌ي ژني نسل بعد، افزايش مي‌دهد.

۴) صفات هزينه بري هستند و ممكن است شانس بقاي فرد را كاهش دهند.

۱۲–   کدام عبارت صحیح است؟            

(سراسري – ۹۱)

۱) در بروز برخی رفتارهای یادگیری، وراثت فاقد نقش است.

۲) در معدودی از رفتارها، وراثت نقش تعیین کننده دارد.

۳) در بروز یک رفتار غریزی، آموزش و تجربه فاقد نقش است.

۴) در شکل گیری معدودی از رفتارها، دو عامل وراثت و محیط نقش دارد.

پاسخنامهدانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *