جدول مقایسه ی آمیب و کپک مخاطی سلولی

اکتازیست-مقایسه کپک و آمیب

جدول مقایسه ی آمیب و کپک مخاطی سلولی :

ویژگی

آمیب

کپک مخاطی سلولی

تعداد سلول

تک سلولی

در شرایط مساعد تک سلولی و در شرایط نامساعد کلونی

شیوه ی کسب انرژی

هتروتروف

هتروتروف

دیواره ی سلولی

ندارد

دارد

حرکت

دارد

آمیب مانند حرکت می کند ولی کلونی حرکت نمی کند.

تولید مثل جنسی

ندارد

دارد (چرخه ی هاپلوئیدی)

تولید هاگ

ندارد

دارد

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *