تفاوت سلول گیاهی و جانوری

 

  سلول یوکاریوتی جانوری   سلول یوکاریوتی گیاهی
 تصویر سلول جانوری سلول گیاهی
اجزای سلول  هسته
هستک ( داخل هسته )
شبکه اندوپلاسمی زبر ( rER )
شبکه آندوپلاسمی صاف ( sER )
ریبوزوم
اسکلت سلولی
جسم گلژی
سیتوپلاسم
میتوکندری
وزیکول ها
لیزوزوم
سانتروزوم
سانتریول ( در داخل سانتروزوم )
 هسته
هستک ( داخل هسته )
شبکه اندوپلاسمی زبر ( rER )
شبکه آندوپلاسمی صاف ( sER )
ریبوزوم
اسکلت سلولی
جسم گلژی
سیتوپلاسم
میتوکندری
پلاستید ها مثل کلروپلاست
واکوئل ها ( مثل واکوئل مرکزی )
سانتروزوم
دیواره سلولی

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *