بودجه بندی زیست شناسی سال سوم در کنکور

 

 

نام درس

موضوع

بودجه‌بندي در كنكور

۸۵

۸۶

۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

زيست ‌سال سوم

ايمني

۱

۱

۲

۳

۱

۱

ـــــ

۱

۱

اعصاب

۲

۲

۲

۱

۱

۱

۱

۲

۳

حواس

۳

ـــــ

۲

۱

۳

۱

۲

۱

ـــــ

هورمون‌ها و دستگاه درون‌ريز

۱

۲

۲

۱

۲

۱

۲

۲

۲

ماده‌ي وراثتي

۱

ـــــ

ـــــ

۱

۱

۲

ـــــ

ـــــ

ـــــ

چرخه‌ي سلولي ميتوز

۲

۲

۱

۱

۱

۱

۱

۱

ـــــ

ميوز توليد مثل

۳

۳

۱

۲

۱

۱

۱

ـــــ

۱

ژنتيك و خاستگاه آن

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۴

۳

توليد مثل گياهان

۱

۲

۱

۲

۱

۱

۲

۲

۲

رشد و نمو گياهان

۳

۱

۲

۲

۱

۱

۳

۲

۳

توليد مثل جانوران

۱

۱

۱

۲

۲

۳

۲

۲

۳

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *