بهترین انیمیشن های زیست شناسی

انیمیشن های زیستی

برای دیدن انیمیشن ها از طریق اینترنت شکیبا باشید.

[membersonly]

 

نمونه

دانلود

حجم

۱- عملکرد دستگاه گلژی

کلیک کنید

۲۹kb

۲- عملکرد قلب

کلیک کنید

۷۰kb

۳- گیاه خشره خوار دیونه

کلیک کنید

۷۷kb

۴- کپسول بومن

کلیک کنید

۲۰۷

۵- تولید پلی پپتید

کلیک کنید

۱۵kb

۶- ساختار سلول

کلیک کنید

۶۲۷kb

۷- انتقال مواد از غشاء

کلیک کنید

۷۳۵

۸- تشکیل تری گلیسرید

کلیک کنید

۵۱kb

۹- عملکرد دستگاه گلژی

کلیک کنید

۳۰۶kb

۱۰- هم یوغی باکتری

کلیک کنید

۶۵۱kb

۱۱- عملکرد نورون

کلیک کنید

۳۵۷kb

۱۲- باکتری

کلیک کنید

۳۲kb

۱۳- ساختار اسفنج

کلیک کنید

۱۲kb

۱۴- سلول عصبی

کلیک کنید

۲۵kb

۱۵- سلول جانوری

کلیک کنید

۲۸kb

۱۶- پوست

کلیک کنید

۱۳۹kb

۱۷- ساختار برگ

کلیک کنید

۳۷kb

۱۸- انقباض قلب

کلیک کنید

۴۵kb

۱۹- مدل جریان فشاری

کلیک کنید

۱۸kb

۲۰- روزنه هوایی ۱

کلیک کنید

۱۵kb

۲۱-روزنه هوایی ۲

کلیک کنید

۱۸kb

۲۲- برش عرضی برگ

کلیک کنید

۲۹kb

۲۳- شناسایی بخش های برگ

کلیک کنید

۷۰kb

۲۴- بخش های میکروسکوپ

کلیک کنید

۸۸kb

۲۶- کلروپلاست

کلیک کنید

۱۶۵kb

۲۷- گرفتگی رگ و درمان آن

کلیک کنید

۶۹kb

۲۸- عملکرد ماهیچه

کلیک کنید

۲۰kb

۲۹- واکنش سنتز آبدهی

کلیک کنید

۱۸kb

۳۰- بخش های بدن انسان

کلیک کنید

۱۲۴kb

۳۱- آنزیم ها

کلیک کنید

۴۱kb

۳۲- تورژسانس

کلیک کنید

۱۹kb

۳۳- عملکرد آنزیم

کلیک کنید

۷۱kb

۳۴- انقباض ماهیچه۱

کلیک کنید

۸۸kb

۳۵- تعادل اسید و باز در کلیه

کلیک کنید

۱۷kb

۳۶- الکتروکاردیوگرافی

کلیک کنید

۸۶kb

۳۷- دستگاه گردش خون

کلیک کنید

۹۰kb

۳۸- انقباض ماهیچه۲

کلیک کنید

۱۱۶kb

۳۹- بخش های قلب

کلیک کنید

۳۱kb

۴۰-عمل آنزیم ها کلیک کنید ۱۱kb
۴۱-مبادله گازهای تنفسی کلیک کنید ۱/۱۵M
۴۲-عمل غدد ترشحی معده کلیک کنید ۸۸۵kb
۴۳-نحوه ساخت ATP کلیک کنید ۲۷kb
۴۴-نحوه ساخت ATP-2 کلیک کنید ۱۱kb
۴۵-کوتاه شدن طول سارکومر کلیک کنید ۴۸۸kb
۴۶-نحوه عمل لیزوزوم کلیک کنید ۴۸۱kb
۴۷-آندوسیتوز و اگزوسیتوز کلیک کنید ۶۸۷kb
۴۸-زنجیره انتقال الکترون غشای داخلی باکتری کلیک کنید ۹۸۶kb
۴۹-سیگنال های غشایی کلیک کنید ۴۸۵kb
۵۰-انتشار مواد کلیک کنید ۳۲kb
۵۱-عمل شبکه آندوپلاسمی زبر کلیک کنید ۲۷kb
۵۲-گلوکز در آب کلیک کنید ۲۹kb
۵۳-آب گریزی کلیک کنید ۱۹kb
۵۴-اسمز کلیک کنید ۱۲۱kb
۵۵[/membersonly]-شناوری مولکول های غشا کلیک کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *