آموزش دستگاه عصبی جانوران

–   هیدر كه از كیسه تنان است ساده ترین دستگاه های عصبی را دارد .

–   دستگاه عصبی هیدر به شكل یك شبكه ی عصبی است كه شامل شبكه ای از رشته های عصبی است كه در تمام بدن جانور پخش شده است.

–   هیدر سر و مغز ندارد و تقسیم بندی مركزی و محیطی در دستگاه عصبی آن معنی ندارد.

–   شبكه ی عصبی برای ساختار بدنی هیدر و نحوه‌ی فعالیت آن كاملاً مناسب است.

–   در سر پلاناریاكه از كرم های پهن است مغز كوچكی وجود دارد . این مغز از گره های عصبی تشكیل شده است

–   پاناریا دارای دو طناب عصبی موازی است كه همراه با مغزدستگاه عصبی مركزی آن را تشكیل می دهند.

–   از این دو طناب عصبی اعصاب كوچكتری منشعب می شوند كه دستگاه عصبی محیطی آن را تشكیل می دهند.

–   مغز حشرات از چند گره به هم جوش خورده تشكیل شده است.

–   طناب عصبی شكمی این جانوران در هر قطعه از بدن ،دارای یك گره عصبی است كه فعالیت ماهیچه های آن قطعه را كنترل می كند.

–   دستگاه عصبی مهره داران تقریبا شبیه به دستگاه عصبی انسان است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *